Εισαγωγή – Πληροφορίες για την Ωτική Νευροαντανακλαστική Μέθοδο

 Η Ωτική Νευροαντανακλαστική Μέθοδος ανιχνεύει και αντιμετωπίζει παθήσεις όλου του οργανισμού, μέσω της ενεργοποίησης ειδικών σημείων που βρίσκονται στην περιοχή του αυτιού.

Μέσω αυτών, ενεργοποιούνται νευρικά στελέχη στο πτερύγιο του αυτιού, τα οποία επιδρούν αντανακλαστικά στο αυτόνομο νευρικό σύστημα. Έτσι μπορεί να επιτευχθεί παυσίπονη, αντιφλεγμονώδη, μυοχαλαρωτική, αγχολυτική δράση, βελτίωση στη διάθεση, την λειτουργία του ανοσοποιητικού και ποικίλες δράσεις σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Ο όρος Ωτική Νευροαντανακλαστική Μέθοδος, Auricular Neuroreflex Therapy, περιγράφει ένα ολοκληρωμένο συνδυαστικό σύστημα μεθόδων και τεχνικών για τη θεραπεία μέσω του ωτικού πτερυγίου.  

Στα σεμινάρια συνδυάζονται αρμονικά και αποτελεσματικά, στοιχεία από τις διάφορες τεχνικές ενεργοποίησης του ωτικού πτερυγίου, όπως:

το Ωτικό Acupressure (Auricular Acupressure),

τον Ωτοβελονισμό καθώς τα σημεία που χρησιμοποιούνται είναι κοινά,

την Ωτοθεραπεία με τη χρήση φυσικών μέσων,

την θεραπεία με ειδικά μηχανήματα (με μηχανήματα ηλεκτροδιέγερσης– ωτικά ΤΕΝS, Laser κ.α.).

 

 

Εδώ χρειάζεται να αναφέρουμε ότι η θεραπεία μέσω του ωτικού πτερυγίου, είναι μια καθαρά Ευρωπαϊκή και μάλιστα Μεσογειακή μέθοδος θεραπείας, καθώς οι πρώτες αναφορές προέρχονται από την αρχαία Αίγυπτο, το 1550 π.Χ. και στην Αρχαία Ελλάδα, από τον Ιπποκράτη το 500 π.Χ.

Η Ωτική Νευροαντανακλαστική Μέθοδος, είναι μια μέθοδος που πορεύεται προς το μέλλον, στηριζόμενη στέρεα στις γνώσεις και την εμπειρία χιλιετιών.

Αντιμετωπίζει με εξαιρετική επιτυχία καταστάσεις και σωματικά σύνδρομα οξέως και χρόνιου πόνου μυοσκελετικά και νευρολογικά σύνδρομα και αγχώδεις – καταθλιπτικές συνδρομές και φοβίες. Είναι εξαιρετικά αποτελεσματική επίσης σε καταστάσεις όπως σπλαχνικοί πόνοι, βουλιμία – παχυσαρκία, εξαρτήσεις, μέσω του ερεθισμού συγκεκριμένων σημείων του αυτιού.

Μέσω της εικοσαετούς επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας του εισηγητή, τόσο σε θεραπευτικό όσο και σε διδακτικό επίπεδο, χρησιμοποιούνται στοιχεία από τις Δυτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις (Γαλλική, Ιταλική, Γερμανική σχολή), την Αμερικανική και τις Ανατολικές

Χρησιμοποιούνται τα σημεία του ωτικού πτερυγίου και οι θεραπευτικές τεχνικές εκείνες που μέσω επιστημονικών και κλινικών ερευνών έχουν αποδειχθεί ότι είναι:

εύχρηστα, 

επιστημονικά τεκμηριωμένα, 

ασφαλή και 

τα πλέον αποτελεσματικά. 

 

Οι πρωτοποριακές καινοτομίες στην διδασκαλία και πρακτική, έχουν σαν σκοπό την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και την μεγιστοποίηση της κατανόησης των διδασκόμενων. Έτσι να μπορούν να εφαρμόζουν την τεχνική από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Τεχνική της μεθόδου της Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Μεθόδου

Βασίζεται στο ότι στο αυτί υπάρχουν νευρικές – κυτταρικές δομές μέσω των οποίων μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες από όλο το σώμα και να παρέμβουμε επίσης θεραπευτικά σε αυτό.

Μέσω επιστημονικών ερευνών έχει βρεθεί ότι υπάρχει αντιπροσώπευση ανατομικών δομών και λειτουργιών όλου του οργανισμού στο αυτί. Το σύνολο των σημείων που μπορεί να βρεθούν στο αυτί, σχηματίζουν σε μικρογραφία έναν Χάρτη του οργανισμού, τον Ωτικό χάρτη.

Έχει αποδειχθεί επιστημονικά η τριπλή νεύρωση του ωτικού πτερυγίου.

Συγκεκριμένα το αυτί νευρώνετε από κλάδους:

του τριδύμου,

αυχενικού πλέγματος και

πνευμονογαστρικού νεύρου.

Αυτό βοηθά στην εξήγηση και κατανόηση της ανατομικής αντιστοιχίας των σημείων του ωτικού πτερυγίου με περιοχές του σώματος.

Η βασική αρχή της μεθόδου είναι ότι όταν υπάρχει κάποια παθολογία στο σώμα, εμφανίζονται ζώνες ευαισθησίας στο ωτικό πτερύγιο. Γνωρίζοντας την αντιστοιχία των σημείων του σώματος στο αυτί, μπορούμε να ανιχνεύσουμε την παθολογία του σώματος, μα και να επέμβουμε θεραπευτικά μέσω του αυτιού στο σώμα. 

Αυτό είναι αποδεδειγμένο με χιλιάδες κυριολεκτικά επιστημονικές έρευνες και μελέτες. 

Στις μέρες μας, η Θεραπεία μέσω του ωτικού πτερυγίου απαιτεί επιστημονική γνώση, μελέτη και κατάρτιση κι έχει πάψει να ισχύει το να “πιστεύει κανείς στη μέθοδο”.

Η μέθοδος της Νευροαντανακλαστικής ωτικής θεραπείας, δρα βάση της αρχής των  μικροσυστημάτων.

Τα βασικά στοιχεία της μεθόδου είναι η:

Ανίχνευση των σημείων στο αυτί – Ωτική αξιολόγηση – Διάγνωση και η

Θεραπεία με την ενεργοποίηση τους με ειδικά φυσικά μέσα.

Η ανίχνευση γίνεται με την Επισκόπηση, Ηλεκτρική Ανίχνευση και Ψηλάφηση με ειδικά μηχανήματα.

Η θεραπεία γίνεται με την εφαρμογή κατάλληλων μέσων και τεχνικών που επιλέγονται ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες του θεραπευόμενου.

Το πλέον σύνηθες χρησιμοποιούμενο και πρακτικά ανώδυνο είναι μέσω ειδικών επιθεμάτων (φυτικών σποριδίων, μικρό-μαγνητών, χρήση ειδικών μηχανημάτων ηλεκροθεραπείας και Laser, ακόμη και κρυστάλλων Swarovski).

Μπορεί ακόμα να γίνει και με ειδικές τεχνικές σημειακής διέγερσης του πτερυγίου του αυτιού (Ωτική μάλαξη).

Με τις παραπάνω μεθόδους και με τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος μέσω συσκευών που παράγουν συγκεκριμένες συχνότητες και με τη χρήση laser επιτυγχάνεται μια απόλυτα ασφαλής, ανώδυνη και αποτελεσματική για τον ασθενή διαδικασία. 

Η ασφάλεια που εξασφαλίζεται με τις τεχνικές ανώδυνης ενεργοποίησης των ωτικών σημείων, δίνει μια ιδιαίτερη χρησιμότητα στην μέθοδο, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περιπτώσεις που αντενδείκνυται η χρήση βελόνες.

Τέτοιες είναι οι:

βαλβιδοπάθειες,

αντικατάσταση καρδιακής βαλβίδας,

λήψη αντιπηκτικών φαρμάκων,

σε ιδιαίτερα εξασθενημένους και ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.

Αυτό υποστηρίζεται και από πλήθος επιστημονικών μελετών της διεθνούς βιβλιογραφίας.

Πρώτη Αυτοτελής Ενότητα του Σεμιναρίου Ωτικής ΝευροαντανακλαστικήςΜεθόδου - Ωτοθεραπειας

 Παθήσεις αυχένα – Άνω άκρου – Λαιμού:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει την Ωτική Νευροαντανακλαστική Μέθοδο στους συμμετέχοντες. Αναλυτικότερα:

Εισαγωγή στην μέθοδο – Ιστορική αναδρομή

Θεωρητικό υπόβαθρο και Επιστημονική τεκμηρίωση της Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας. Βασικές αρχές – Ενδείξεις – Πλεονεκτήματα της μεθόδου. Ηλεκτρική ανίχνευση των σημείων που θα διδαχθούν. Βασικές αρχές ηλεκτροθεραπείας.

 

 

 

Παθήσεις αυχένα – Άνω άκρου – Λαιμού

 1. Αυχενικό Σύνδρομο
 2. Παθήσεις του ώμου Τενοντίτιδες, δυσκαμψία του ώμου – Περιαρθρίτιδα
 3. Παθήσεις – Αγκώνα Επικονδυλίτιδες – Tennis Elbow
 4. Παθήσεις Καρπού – άκρας χειρός- Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, πόνοι και παθήσεις δακτύλων
 5. Παθήσεις αντίχειρα – τενοντίτιδα De Quervain
 6. Παθήσεις περιοχής λαιμού- αντιμετώπιση επίμονου βήχα
 7. Πόνος στην περιοχή του λαιμού – Αμυγδαλίτιδα (Αντιμετώπιση πόνου – φλεγμονής)

Στο σεμινάριο έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην Πρακτική εξάσκηση με έμφαση στην επίδειξη και εφαρμογή των βασικών αρχών της τεχνικής από όλους τους συμμετέχοντες. Στόχος μας είναι να μπορεί ο κάθε διδασκόμενος να εφαρμόσει την διδακτέα ύλη από την πρώτη κιόλα ημέρα!

Δομή της πρώτης Αυτοτελούς Ενότητας του σεμιναρίου: Αυχένας - Άνω άκρο - Λαιμός

 • 1

  Εισαγωγή, Ιστορικά στοιχεία, επιστημονική τεκμηρίωση και ενδείξεις της Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Μεθόδου.

 • 2

  Επιστημονική τεκμηρίωση της μεθόδου, υλικά και τεχνικές, σημαντικά σημεία.

 • 3

  Ανατομία του Αυτιού

  • Ανατομία του Αυτιού - Έλικα- Σημαντικά σημεία και οι ενδείξεις τους

  • Ανατομία του Αυτιού - Ανθέλικα Σημαντικά σημεία - ενδείξεις και Τράγος - Αντιτράγος

  • Ανατομία του Αυτιού - Τριγωνικό Βοθρίο - Σημαντικά σημεία - ενδείξεις και Ανατομία - Σημεία Κόγχης

  • Ανατομία του Αυτιού - Λοβός Σημαντικά σημεία - ενδείξεις και Μαστοειδική Περιοχή - Ενδείξεις

 • 4

  Πλεονεκτήματα - Παρενέργειες - Αντενδείξεις της μεθόδου - Οδηγίες - Σύνοψη - πρακτική αναγνώριση σημαντικών σημείων

  • Πλεονεκτήματα της Μεθόδου

  • Παρενέργειες της Μεθόδου

  • Πρακτική με Πρόπλασμα- Ανίχνευση σημαντικών σημείων στο ωτικό πτερύγιο

  • Αντενδείξεις Ηλεκτροβελονισμού - Οδηγίες για θεραπευόμενους - Αναλώσιμα και υλικά που χρησιμοποιούμε στη μέθοδο

 • 5

  Μεθοδολογία - Βασικές αρχές της Μεθόδου

  • Γενικοί Κανόνες Θεραπείας - Βασικές Αρχές

  • Βασικές αρχές - Υλικά και μέσα που χρησιμοποιούνται

  • Νευροαντανακλαστικά σημεία- Ανίχνευση - Διαβαθμίσεις

 • 6

  Ωτική Αξιολόγηση - Επισκόπηση

  • Επισκόπηση Ωτικού πτερυγίου - Βασικές αρχές

  • Επισκόπηση - Παρουσίαση περιστατικών - Συμπεράσματα - ερωτήσεις

  • Επισκόπηση - Επίδειξη σε Διδασκόμενους - Συμπεράσματα - ερωτήσεις

 • 7

  Τεχνικές Ωτικής Αξιολόγησης - Ηλεκτρική Ανίχνευση και Ψηλάφηση του Ωτικού πτερυγίου

  • Ηλεκτρική Ανίχνευση

  • Ψηλάφηση Ωτικού πτερυγίου

  • Ωτική Ηλεκτροθεραπεία - Παράμετροι - Αποτελέσματα

 • 8

  1η Πρακτική Άσκηση σε άτομο - Βασικές Αρχές και Τεχνικές Μεθόδου

 • 9

  Αυχενικό Σύνδρομο

  • Αυχενικό Σύνδρομο - Παθοφυσιολογία

  • Αυχενικό Σύνδρομο - Ωτική Θεραπεία

  • Αυχενικό Σύνδρομο - Πρόληψη - Βασικές αρχές

  • Αυχενικό Σύνδρομο - Πρόληψη: Ειδικές οδηγίες και ασκήσεις

  • Αυχενικό Σύνδρομο - Ωτική θεραπεία - Συμπεράσματα

 • 10

  Παθήσεις του Ώμου

  • Ώμος - Παθοφυσιολογία

  • Ώμος - Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας

  • Ώμος - Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Ωτικής - Πρακτική σε πρόπλασμα - Συμπεράσματα

  • Ώμος - Σημαντικές πληροφορίες για την Ωτική Θεραπεία - Συμπεράσματα

 • 11

  Παθήσεις Αγκώνα

  • Αγκώνας - Παθοφυσιολογία

  • Αγκώνας - Ωτική Θεραπεία

  • Αγκώνας - ηλεκτροθεραπεία - Συμπεράσματα Ωτικής θεραπείας- Ειδικές οδηγίες

 • 12

  2η Πρακτική Άσκηση σε άτομο - Πρωτόκολλα για Αυχένα - ώμο - Αγκώνα

  • Προετοιμασία ηλεκτρικής ανίχνευσης - Καλιμπράρισμα μηχανήματος - Σημαντικά σημεία

  • Ηλεκτρική ανίχνευση- Ειδικά σημεία

  • Ψηλάφηση- Νευροαντανακλαστικά σημεία

  • Αναφορά στην τεχνική επισκόπησης- τοποθέτηση σποριδίων - σημαντικές οδηγίες

 • 13

  Παθήσεις καρπού - Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα

  • Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα - Παθοφυσιολογία

  • Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα - Θεραπευτικά Πρωτόκολλα

  • Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα - Πρακτική - θεραπεία στο πρόπλασμα

  • Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα - Πρόληψη και Θεραπεία -Ασκήσεις

  • Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα - Συμπεράσματα Ωτικής Θεραπείας - Ειδικές Οδηγίες

 • 14

  Παθήσεις δακτύλων - άκρας χείρας και τενοντίτιδες αντίχειρα

  • Παθήσεις άκρας χειρός - Παθοφυσιολογία

  • Παθήσεις άκρας χειρός -Θεραπευτικά Πρωτόκολλα

  • Παθήσεις άκρας χειρός -Πρακτική - ανεύρεση σημείων στο πρόπλασμα

  • Παθήσεις άκρας χειρός -Συμπεράσματα - Σημαντικές οδηγίες Ωτικής Θεραπείας

 • 15

  3η Πρακτική Άσκηση σε άτομο - Πρωτόκολλα για Καρπό, Παλάμη, Δάκτυλα, Αντίχειρα

  • Ηλεκτρική ανίχνευση- Ειδικά σημεία χεριού Δακτύλων - Αυχένα - ώμου και Λειτουργικά Β επιπέδου

  • Ψηλαφητική ανίχνευση- Τοποθέτηση σποριδίων - Ειδικές Οδηγίες

 • 16

  Σημεία Βήχα - Αμυγδάλων και άλλα Σημαντικά σημεία - Επίλογος - Συμπεράσματα

  • Σημαντικά σημεία - Σημείο Βήχα - Αμυγδαλών - Ενδείξεις και Χρήσεις

  • Σημεία Καρπού και Αντίχειρα

  • Σημαντικά σημεία - Αυχένας - Ώμος - Αγκώνας - Άγχος1 - Σεροτονίνη

  • Ωτική Θεραπεία - Επίλογος συμπεράσματα

 • 17

  Σημειώσεις και χρήσιμο υλικό της 1ης Ενότητας σεμιναρίου Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Μεθόδου

  • Σημειώσεις 1ης Ενότητας σεμιναρίου Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Μεθόδου

  • Παράρτημα σημειώσεων (Ειδικά σημεία) 1ης Ενότητας σεμιναρίου Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Μεθόδου

  • Ερωτήσεις 1η Ενότητας

  • Υπόδειγμα λήψης Ιστορικού σε θεραπευόμενους

  • Οδηγίες στους θεραπευόμενους με τη μέθοδο

Σε ποιους απευθύνεται:

Ιατρούς, Φυσικοθεραπευτές, Ψυχολόγους Ειδικούς στη Μάλαξη, Ρεφλεξολόγους, Γυμναστές, Επαγγελματίες Υγείας,

Η διδασκαλία της Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Μεθόδου στα σεμινάρια είναι δομημένη με σκοπό να διδάξει την μέθοδο σε κάθε μια/έναν από εσάς που ενδιαφέρεται να μαθαίνει με δομημένο τρόπο και να εμβαθύνει τις γνώσεις, σε βάθος χρόνου, κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που διδάσκει με απλότητα, σαφήνεια και πολύ πρακτική εξάσκηση, μέσω της θεωρητικής κατάρτισης, εμπειρίας και επαφής με τον διδάσκοντα σε κάθε σας βήμα. Είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη μέθοδος για κάθε επαγγελματία υγείας, για θεραπευτική χρήση στους ασθενείς τους, καθώς μπορεί να δώσει ασφαλή και αποτελεσματική λύση σε μια πληθώρα παθολογικών καταστάσεων. Σημαντικό να τονίσουμε ότι συνδυάζεται με κάθε θεραπευτική τεχνική, και μπορεί να αυξήσει την δραστικότητα και αποτελεσματικότητά τους.

Κάντε την εγγραφή σας τώρα!

Η Ωτική Νευροαντανακλαστική Μέθοδος είναι μια μέθοδος που θα προωθήσει την επαγγελματική σας καριέρα με αξιοπιστία, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα!

Επιλογές Πληρωμής

Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα - σε ασφαλές περιβάλλον ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο θα σας αποστείλουμε εφόσον το επιλέξετε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στο μαιλ μας [email protected] ή στο τηλέφωνο 211-1832-736.Επικοινωνήστε μαζί μας για τις ειδικές προσφορές πληρωμής σε φοιτητές, ανέργους, παλιούς μαθητές μας και τις εκπτώσεις προεγγραφών!

Σύντομο βιογραφικό του εισηγητή του σεμιναρίου Θεόδωρου Γκατζούνη

Διδάσκων – Εισηγητής:

Γκατζούνης Θεόδωρος MSc,

Φυσίατρος με μετεκπαίδευση στον 

Βελονισμό, 

Ωτοβελονισμό, 

Acupressure, 

Μεσοθεραπεία, 

Θεραπευτική άσκηση – διατροφή.

Καθηγητής Ωτικής Νευροαντανακλαστικής θεραπείας, Acupressure, ωτικού Acupressure.

 

Σύντομο βιογραφικό:

Τίτλοι σπουδών: Ιατρός – Πτυχιούχος της Ιατρικής σχολής Αλεξανδρούπολης το 2001, 

Ειδικότητα: Φυσίατρος

Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Master) από το τμήμα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού του ΔΠΘ, στην Θεραπευτική Άσκηση, 2004.

Μετεκπαιδευτικό δίπλωμα στον ιατρικό βελονισμό, από την Εταιρεία Ιατρικού βελονισμού Βορείου Ελλάδος 2002-2004. 

Μετεκπαιδευτικό δίπλωμα στον Ωτοβελονισμό 2012

Εκπαίδευση σε Θέματα Ειδικής Διατροφής – Εργογόνα βοηθήματα στα πλαίσια Μεταπτυχιακού του, από το τμήμα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού, 2004

Πτυχιούχος Ιατρικών Εργαστηρίων Θεσσαλονίκης το 1993. 

Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας Θεσσαλονίκης το 1996.

Μετεκπαιδευτικό δίπλωμα στην Ομοτοξικολογία 2006,

Μετεκπαίδευση στην Ομοιοπαθητική από την Εθνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Συνεργασίας,

Μετεκπαίδευση στην Μεσοθεραπεία 2008, Επιστημονικός Υπεύθηνος Εκπαίδευσης – Ενημέρωσης της Ελληνικής Εταιρείας Μεσοθεραπείας για τον Παθολογικό τομέα.

Καθηγητής Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Μεθόδου - Ωτοθεραπείας – Ωτοβελονισμού,

Εκπαιδευτής Σεμιναρίων Acupressure,

Εκπαιδευτής Σεμιναρίων Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας.

Διδακτική προϋπηρεσία σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια – Πανεπιστημιακά ιδρύματα και σε εκπαίδευση ενηλίκωναπό το 2000.

Επιστημονικό έργο (1998 – 2018):

Παρουσίαση άνω των 72 εργασιών σε Πανελλήνια, Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια συνέδρια (Άνω των 40 με θέματα που σχετίζονται αμιγώς με τον Βελονισμό – Ωτοβελονισμό – Ωτοθεραπεία), από το 1998 -2018.

Συμμετοχή στη συγγραφή του βιβλίου «Θέματα Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας», (Σάπες Ροδόπη, Ιούλιος 2004).

Επιστημονική Τεκμηρίωση για τη Διατροφή κατά Ομάδα Αίματος στο Βιβλίο της Γ. Μιχαλοπούλου «Διατροφή για την Υγεία με Ελληνική ματιά και νοστιμιά» (Αθήνα 2017).