Ύλη 4ης Αυτοτελούς Ενότητας Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Μεθόδου

 • 1

  Εισαγωγή, Ιστορικά στοιχεία, επιστημονική τεκμηρίωση και Ανάλυση ύλης 4ης Αυτοτελούς Ενότητας της Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Μεθόδου - Ωτοβελονισμού - Ωτικού Acupressure

 • 2

  Ποιες είναι οι βασικές τεχνικές της μεθόδου- Λειτουργικά και Νευροαντανακλαστικά Ωτικά σημεία - Μέθοδοι επισκόπησης- ηλεκτρική ανίχνευση - ψηλάφηση -Ενδείξεις - Αντενδείξεις - Υπάρχουν Παρενέργειες της μεθόδου;

  • Πώς γίνεται η ενεργοποίηση των σημείων στο αυτί - Κατηγοριοποίηση σημείων

  • Βασικές αρχές της μεθόδου- Επισκόπηση - Ηλεκτρική Ανίχνευση

  • Βασικές αρχές της μεθόδου- Ψηλάφηση

  • Αντενδείξεις - Παρενέργειες της μεθόδου

  • Οδηγίες - Συμπεράσματα

 • 3

  Ανατομία Ωτικού πτερυγίου - Σημαντικά σημεία και ωτικές ζώνες της 4ης ενότητας

  • Τράγος - Σημαντικά σημεία για άγχος

  • Τριγωνικό βοθρίο - Σημαντικά σημεία για άγχος

  • Κόγχη - Σημαντικά σημεία για άγχος - Σημείο Ήπαρ

  • Κόγχη - Σημαντικά σημεία για άγχος - Σημείο Άγχος 4 - Ειδικές πληροφορίες

  • Λοβός 1ο Μέρος: Σημεία για στρες και άγχος- Ειδικές δράσεις και οδηγίες

  • Λοβός 2ο Μέρος:- Σημείο Επιθετικότητας- Συνδυασμός με σημείο ήπαρ- Ειδικές δράσεις και οδηγίες

  • Λοβός 3ο Μέρος - Σημείο Master Sensorial- Ειδικές χρήσεις- Συνδυασμός με ειδικό σημείο άγχους

  • Έλικα - Σημεία με ειδικές χρήσεις- Συνδυασμός με σημεία άγχους

 • 4

  Βασικές αρχές Ωτικής Μεθόδου σε Στρες - Άγχος - Κρίσεις Πανικού: Μεθοδολογία, Έρευνες, Τεχνικές, Ειδικά σημεία- Οδηγίες

  • Βασικές αρχές Ωτικής Μεθόδου για τα Ψυχοσωματικά σύνδρομα- Εισαγωγή - Μεθοδολογία

  • Μελέτη για την αποτελεσματικότητα στης ωτικής μεθόδου σε επαγγελματίες υγείας - Εισαγωγή - Μεθοδολογία

  • Μελέτη για την αποτελεσματικότητα ωτικής μεθόδου - Ωτικά σημεία- σύγκριση σποριδίων με νανοβελόνες- αποτελέσματα

  • Ωτικά σημεία για στρες, άγχος, ψυχοσωματικά - Ειδικές ενδείξεις: 1ο Μέρος

  • Ωτικά σημεία για στρες, άγχος, ψυχοσωματικά - Ειδικές ενδείξεις- 2ο Μέρος

  • Ωτικά σημεία για στρες, άγχος, ψυχοσωματικά - Σημεία Ωμεγα

  • Βασικές αρχές Ωτικής Μεθόδου για τα Ψυχοσωματικά σύνδρομα- Συμπεράσματα - Ειδικές οδηγίες

 • 5

  Πρακτική εξάσκηση σε ασθενή- 4η Ενότητα - Στρες - Άγχος- Επισκόπηση - Ηλεκτρική ανίχνευση - Ψηλάφηση - Τοποθέτηση επιθεμάτων στο ωτικό πτερύγιο

  • Πρακτικη σε άτομο 1 - Ωτικά σημεία Στρες - Άγχους

  • Πρακτικη σε άτομο 2 - Σύνοψη σημείων Στρες - Άγχους - Τοποθέτηση- Οδηγίες

 • 6

  Στρες - Άγχος - Κρίσεις Πανικού- Ανατομία, Φυσιολογία- Ολιστική Αντιμετώπισης: 1ο Μέρος

  • Στρες - Άγχος - Εισαγωγή

  • Ανατομία - Φυσιολογία - λειτουργίες Αυτόνομου νευρικού συστήματος

  • Στρες - άγχος και αυτόνομο νευρικό σύστημα

  • Ποιά η διαφορά του Στρες από το άγχος;

   ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
  • Κρίσεις πανικού - αίτια - συμπτώματα - Αρχές Ολιστικής αντιμετώπισης τους

  • Κρίσεις Πανικού -Ολιστική αντιμετώπιση: Ειδικές Αναπνοές

 • 7

  Στρες - Άγχος - Κρίσεις Πανικού- Ολιστική Αντιμετώπιση: 2ο Μέρος

  • Αυτοβοήθεια σε Κρίσεις Πανικού με Δακτυλοπίεση - Acupressure-. Τι είναι και πώς συνδέται το Γιν, το Γιανγκ και η ενέργεια με την σύγχρονη επιστήμη;

  • Κρίσεις Πανικού - Μέθοδοι Αυτοβοήθειας: Δακτυλοπίεση - Acupressure- Επιστημονική τεκμηρίωση - ενδείξεις.

  • Κρίσεις Πανικού- Αυτοβοήθεια με Δακτυλοπίεση - Acupressure: Αντενδείξεις - Τεχνική πίεσης των σημείων

  • Κρίσεις πανικού - αυτοβοήθεια με Δακτυλοπίεση - Acupressure: Ειδικά σημεία Αυτοβοήθειας- 1ο Σημείο

  • Δακτυλοπίεση - Acupressure- 2ο Σημείο

 • 8

  Στρες - Άγχος - Κρίσεις Πανικού- Ωτική Θεραπεία: 3ο Μέρος

  • Βασικές αρχές θεωρίας αντιμετώπισης του στρες - ψυχοσυναισθηματική θεωρία - Εισαγωγή

  • Βασικές αρχές θεωρίας αντιμετώπισης του στρες - ψυχοσυναισθηματική θεωρία - Ειδικές πληροφορίες

  • Κρίσεις Πανικού Ωτική θεραπεία- Εισαγωγή- Ειδικό και απαραίτητο σημείο

  • Σημαντικά λειτουργικά ωτικά σημεία για κρίσεις πανικού

  • Σωματικά λειτουργικά σημεία για άγχος - κρίσεις πανικού

  • Σημείο Ανησυχίας - Φόβων - Σημεία Ωμέγα

  • Άγχος - Στρες - Κρίσεις Πανικού Ωτική θεραπεία - Πρακτική σε πρόπλασμα 1ο Μέρος

  • Άγχος - Στρες - Κρίσεις Πανικού Ωτική θεραπεία - Πρακτική σε πρόπλασμα 2ο Μέρος -Σημαντικά σημεία - Πρακτικές οδηγίες

  • Συμπεράσματα - Ωτική - Ολιστική προσέγγιση- Ειδικές οδηγίες

 • 9

  Κατάθλιψη Εισαγωγή - Αιτία- Ολιστική Αντιμετώπιση- 1ο Μέρος

  • Κατάθλιψη- Ορισμός - Επιδημιολογία

  • Κατάθλιψη- Αίτια- Κοινωνικά, τραυματικά και Περιβαλλοντικά

  • Αίτια- Βιολογικοί - Γεννητικοί παράγοντες- Συμπτώματα κατάθλιψης

  • Κατάθλιψη- Διάγνωση - Γενικές αρχές θεραπείας

  • Κατάθλιψη - Ολιστική θεραπεία - Γενικές οδηγίες- Άσκηση - Είδη ασκήσεων

  • Κατάθλιψη- Ολιστική αντιμετώπιση- Βότανα- Υπέρικο - Βαλσαμόχορτο

  • Κατάθλιψη-Ολιστική Αντιμετώπιση - Βότανα- Λεβάντα - Χαμομήλι

  • Κατάθλιψη ειδικές οδηγίες- Συμπεράσματα

 • 10

  Κατάθλιψη Ολιστική Αντιμετώπιση - Ωτική Νευροαντανακλαστική Αντιμετώπιση- 2ο Μέρος

  • Κατάθλιψη- Ωτική μέθοδος- Βασικές αρχές- Ειδικό ψυχοσωματικό σημείο

  • Κατάθλιψη- Ωτική μέθοδος- Ειδικά Ωτικά σημεία για την κατάθλιψη

  • Κατάθλιψη- Ωτική μέθοδος- Σύνοψη σημείων - Απαντήσεις ερωτήσεων

  • Κατάθλιψη- Θεραπεία στο πρόπλασμα 1ο Μέρος - Ειδικά σημεία

  • Κατάθλιψη- Θεραπεία στο πρόπλασμα 2ο Μέρος - Σύνοψη σχήματος - Αρχές θεραπείας

  • Κατάθλιψη- Θεραπεία στο πρόπλασμα 3ο Μέρος - Ολοκλήρωση σχήματος - Συμπεράσματα - Ειδικές Οδηγίες

 • 11

  Εργονομία - Στασιολογία - Ειδικές ασκήσεις για καλή υγεία: Εισαγωγή - Ορισμός- Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας - Παθολογίας στάσης: 1ο Μέρος

  • Εισαγωγή στην Εργονονία - Στασιολογία

   ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
  • Εργονομία - Στασεολογία - Ορισμός, στόχοι, συνταγογράφηση καθίσματος

  • Επιδημιολογία- Σωστή στάση σώματος - Αντανακλαστική ρύθμιση στάσης

  • Ανατομία - Μύες της ράχης και του θώρακα που συμβάλουν στην στάση του σώματος

  • Ανατομία - Μύες της κοιλιάς που συμβάλουν στην στάση του σώματος

 • 12

  Εργονομία - Στασιολογία - Ειδικές ασκήσεις για καλή υγεία: Ασκήσεις κορμού άνω άκρων (βίντεο) - Ωτική στασιολογία: 2ο Μέρος

 • 13

  Μετατραυματικό στρες - Ολιστική αντιμετώπιση - Ωτική θεραπεία

  • Μετατραυματικό Στρες: Εισαγωγή - Στρες - Άγχος - Φόβος - Αμυγδαλή

  • Μετατραυματικό Στρες: Ιππόκαμπος- Λειτουργίες- Φόβος- Φαινόμενο αναβίωσης

  • Έρευνες για την αποτελεσματικότητα ολιστικής θεραπευτικής στο μετατραυματικό στρες

  • Ωτική θεραπεία- Σημεία που χρησιμοποιούμε στο μετατραυματικό στρες - 1ο μέρος

  • Ωτική θεραπεία- Σημεία και Μεθοδολογία τεχνικής στο μετατραυματικό στρες - 2ο μέρος

  • Μετατραυματικό Στρες - Αποτελέσματα - Συμπεράσματα

  • Μετατραυματικό Στρες - Ωτικά σημεία - Πρακτική σε πρόπλασμα

 • 14

  Διαταραχή Διάσπασης Προσοχής - Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ): Ολιστική Αντιμετώπιση - Ωτική Νευροαντανακλαστική Μέθοδος

 • 15

  4η ενότητα Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας - Ωτικού Acupressure - Συμπεράσματα

  • Στρες - Άγχος - Κρίσεις Πανικού- Ψυχοσωματικά σύνδρομα - Συμπεράσματα